Қидириш

Кутубхона

Facebook

Улуғбек Ҳамдам. Янгиланиш эҳтиёжи

Yangilanish-ehtiyojiУлуғбек Ҳамдам
Янгиланиш эҳтиёжи
Тошкент
«Фан» нашриёти
2007

Ушбу тўпламга У. Ҳамдамовнинг турли йилларда ёзилган илмий мақола, эссе ва суҳбатлари киритилган. Уларда XX ва XXI аср авваларидаги ўзбек, қисман жаҳон адабиёти ҳамда адабиётшунослиги муаммолари тадқиқ этилади. Бадиий адабиётнинг гўзал намуналари орқали Сиз ва Бизнинг — замондош инсоннинг ғоят зиддиятли кўнглига назар ташланади.

Тақризчилар:
Наим Каримов, филология фанлари доктори, профессор
Нўъмонжон Раҳимжонов, филология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:
Дилмурод Қуронов, филология фанлар доктори, профессор

Китобнинг электрон нусхаси (PDF, 6,97 Mb)

Ўқилди: 1 270

Мувозанат
Исён ва итоат
Сабо ва Самандар